Silviah-massages - Wellness in rock

Algemene voorwaarden
 
1.
Tijdens de eerste afspraak zal een zorgvuldige kennismaking (intake) plaatsvinden. Het is noodzakelijk om eventuele allergieën te melden, zodat geen ongewenste bijwerkingen zullen optreden. Heeft u twijfels over het wel kunnen ondergaan van de behandeling, dan is het verstandig om vooraf uw huisarts te raadplegen.
 
2.
Bij twijfel van een contra-indicatie kan de masseur besluiten de behandeling aan te passen of zelfs helemaal te stoppen.
 
3.
Afhankelijk van het te masseren deel gaat desbetreffende kleding uit. De slip zal te allen tijde aan blijven. De niet te masseren (ontklede) delen worden afgedekt door een of meer handdoeken.
 
4.
Behandelingen dienen contant afgerekend te worden., tenzij anders is overeengekomen met Silviah massages. Andere afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.
 
5.
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de behandeltijd kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Bij wijzigingen binnen deze 24 uur worden de kosten voor de behandeling geheel in rekening gebracht.
 
6.
Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd ten behoeve van de administratie. Alle gegevens die tijdens de intake en de behandeling aan de masseur worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
7.
Silviah massages is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandeling van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden door Silviah massages zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen zijn voor rust en ontspanning. Indien u zich laat behandelen bij Silviah massages is dit geheel op eigen risico.
 
8.
Door het ondergaan van een behandeling bij Silviah massages ga ik ervan uit, dat u kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord gaat.
 
 
Algemene voorwaarden van Silviah massages
opgesteld op 7 december 2013

 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint